BENESTAR
(WELLNESS)

VERSIONS

L’avaluació de Wellness té una sola versió disponible

MÒDULS

L’avaluació de Benestar es pot fer servir de forma independent o com un mòdul addicional del DISC Empresarial i Personal

ÚS

CONFIGURACIÓ

L’avaluació de Benestar consta de 5 pàgines

izq-bienestar

AVALUACIÓ DE BENESTAR

der-bienestar

L’AVALUACIÓ DE BENESTAR és tant una avaluació individual com un mòdul addicional de l’informe DISC Empresarial i també del Personal que avalua 5 àrees del benestar de la persona en línia amb les recomanacions de l’Institut del Son i l’Organització Mundial de la Salut .

L´avaluació de Benestar permet valorar l´estat actual i l´estat desitjat.

Les 5 àrees del benestar són:

izq-personal

CONTINGUT

der-personal

El nostre informe de Benestar consta de 5 pàgines entre les que trobaràs

Puntuació General

Estat Actual vs Desitjat

Àrees d'atenció