izq-personal

GESTOR DE SELECCIÓ

der-personal

Un sistema de selecció que facilitarà els vostres processos de contractació amb avaluacions integrades i molt fàcil d’utilitzar.

El Gestor de Selecció us permetrà:→

El nostre sistema multiusuari us permet un procés de selecció consistent, encara que participin en el procés diferents persones del departament de RRHH