AVALUACIÓ DEL CLIMA ORGANITZACIONAL

Maximitzant la Productivitat: Una Nova Era en l'Avaluació del Clima Organitzacional

En l'entorn empresarial dinàmic d'avui, el rendiment i la productivitat d'una organització estan intrínsecament vinculats a la felicitat i el benestar dels seus empleats.

La nostra avaluació del clima organitzacional ofereix una visió profunda i detallada de l'ambient laboral, identificant potenciadors i limitadors que influeixen directament en la productivitat.

A través d'una metodologia innovadora, la nostra avaluació no només destaca les àrees de fortalesa dins de l'organització, sinó que també revela oportunitats crítiques de millora.

Implementant aquesta avaluació, les empreses poden desenvolupar estratègies específiques per abordar els desafiaments organitzacionals i millorar la satisfacció laboral.

ENTENENT EL CLIMA ORGANITZACIONAL

Clima Organitzacional: La Brúixola de l'Èxit Empresarial

El clima organitzacional es refereix a l'ambient de treball i les percepcions col·lectives dels empleats sobre el seu lloc de treball. Avaluar-lo permet identificar les dinàmiques i factors que impacten en la motivació, satisfacció i productivitat dels equips.

Entendre aquests elements és crucial per dirigir esforços cap a un ambient de treball positiu.

Avaluar el clima organitzacional ofereix múltiples beneficis.

Proporciona informació per millorar la comunicació, reforçar la cultura i optimitzar processos. Les empreses que realitzen aquestes avaluacions solen veure una major retenció de talent i millors resultats financers, claus per impulsar la innovació i el creixement.

Percepció Col·lectiva

Reflexa com els empleats veuen i senten el seu entorn laboral

Retenció de Talent

Un bon clima augmenta la satisfacció i la fidelitat de l'empleat

Millora Contínua

Identifica àrees de fortalesa i oportunitats de millora en l'empresa

Resultats Financers

Influeix directament en la productivitat i l'èxit empresarial a llarg termini

UNA AVALUACIÓ HOLÍSTICA I AMIGABLE

Estratègia Efectiva per al Clima Organitzacional

L'avaluació del clima organitzacional de People Performance International, amb el seu enfoc integral i innovador, captura amb precisió l'essència de l'ambient laboral i les percepcions dels empleats. Mitjançant l'ús de tecnologia avançada i metodologies d'avantguarda, aquesta eina proporciona una anàlisi detallada, facilitant a les organitzacions la identificació i la implementació de canvis estratègics per millorar. La seva metodologia única combina aspectes emocionals i operatius del clima laboral, promovent un entorn de treball positiu i eficaç.

Seguint aquests quatre passos claus, la teva empresa pot utilitzar l'Avaluació del Clima per assegurar un entorn feliç i productiu.

monitor de salud empresarial

PREPARACIÓ I COMUNICACIÓ

Defineix clarament els objectius i l'abast de l'avaluació. Això assegura que l'enquesta sigui dirigida i focalitzada, capturant informació crucial per entendre i millorar el clima laboral. Crea una bona campanya de comunicació.

PROJECTE D'AVALUACIÓ

La nostra eina ofereix una àmplia gamma d'opcions metodològiques, és molt fàcil d'implementar, en només 5 minuts el teu projecte estarà llançat i capturant respostes. Amb les teves pròpies àrees de mesura o les nostres.

monitor de salud empresarial

ANÀLISI DE DADES I MONITOREIG

Reenvia invitacions a les persones que no han participat. Una vegada acabat el projecte tindràs un informe de dades complet que podràs segmentar fàcilment i fins i tot baixar a Excel.

PLA D'ACCIÓ I MILLORA

La profunditat de les dades, fins a 6 grups de participants, valors NPS, segmentació de resultats i claredat en les gràfiques, et permetran veure amb facilitat les bretxes en què cal actuar i així crear un pla efectiu.

Des que vam implementar l’avaluació de clima de People Performance International, hem vist una transformació notable. La satisfacció dels empleats va augmentar un 25%, millorant significativament la col·laboració i productivitat en tota l’empresa. Va ser un canvi decisiu per a la nostra cultura organitzacional.

Mark Brown
Human Resources Deputy Manager

UNA AVALUACIÓ COMPLETA

Descubre y Potencia Facilmente las Áreas Clave del Clima de tu Empresa

Descobreix i Potencia Fàcilment les Àrees Clau del Clima de la teva Empresa Redefinim com perceps el clima laboral amb una avaluació a mida, capturant l'essència de l'ambient laboral i ajustant-se a l'específic de la teva empresa.

La nostra eina, amb opcions d'anàlisi i participació avançades, facilita visions clau, adaptant-se a metodologies variades per a una visió completa del clima, promovent millores duradores.

 • Invitació personalitzada

  Pots usar l'email d'invitació del sistema o personalitzar-lo

 • Comentaris personals

  Pots permetre comentaris personals a cada pregunta si vols

 • Objectiu desitjat

  Pots permetre que els participants valoren un objectiu desitjat

 • No sap/No contesta

  Pots permetre no contestar algunes preguntes o forçar que es valoren totes

 • Segmentació grupal

  Pots segmentar els participants amb fins a 6 grups diferents

 • Respostes en telegram

  Es pot respondre en Telegram, la qual cosa augmenta la participació

 • Tipus de valoració

  Pots triar entre valoració 1 a 10 o mitjançant emoticones

 • Diccionari de mesuradors

  Pots usar el nostre diccionari de preguntes o crear les teves

UN INFORME COMPLET AL TEU SERVEI

Treu el Màxim Partit a l'Avaluació de Clima

L'informe d'Avaluació de Clima Organitzacional de People Performance International proporciona una visió integral dels factors essencials que influeixen en l'ambient laboral i el benestar dels empleats. Aquesta anàlisi detallada és la clau per implementar canvis efectius que millorin la moral, la productivitat i, en última instància, l'eficiència organitzacional, superant obstacles que limiten el potencial col·lectiu.

A més, pots descarregar totes les dades en Excel.

vital personal

POTÈNCIA EL CLIMA ORGANITZACIONAL

Beneficis de la nostra avaluació de Clima Organitzacional

 • Millora de la Satisfacció i el Compromís dels Empleats
 • Augment de la Productivitat
 • Identificació i Resolució de Problemes
 • Enfortiment de la Cultura Corporativa
 • Preses de Decisions Basades en Dades
demo-attachment-2070-Quarter_Line_Shapes
mujer-transparente2