AVALUACIÓ DEL BENESTAR A L'EMPRESA

Elevant el Benestar Corporatiu: Avanços en l'Avaluació del Benestar Laboral

La gestió moderna identifica el benestar dels empleats com a essencial per a l'èxit. La nostra avaluació del benestar laboral, mitjançant un enfocament integral, analitza els factors que impacten la salut i satisfacció de la plantilla.

Aquesta eina vincula el benestar corporatiu amb l'eficàcia organitzativa, identificant dinàmiques positives i obstacles.

Amb tècniques avançades, destaquem fortaleses i àrees per a intervenció.

Aquesta avaluació prepara les companyies per implementar iniciatives que promoguin un ambient laboral saludable, elevat la motivació, el compromís i la productivitat.

ENTENENT EL BENESTAR A L'EMPRESA

Benestar: El Cor de la Cultura Corporativa

El benestar laboral, que abasta la salut física, emocional i mental dels empleats, és crucial en l'àmbit empresarial. La seva avaluació meticulosa revela pràctiques i condicions que afecten el benestar general.

Millorar aquests aspectes és essencial per fomentar un ambient laboral que prioritzi tant l'èxit comercial com la salut i satisfacció de la plantilla.

Centrar-se en el benestar laboral ofereix beneficis transformadors. Invertir en avaluacions i programes específics proporciona dades clau per desenvolupar polítiques de suport i millorar l'equilibri vida-treball, reforçant així el compromís i la moral.

Això condueix a una plantilla més motivada, redueix l'absentisme i millora els resultats financers. El benestar corporatiu s'erigeix com una estratègia essencial per atreure i retenir talent, fomentant la innovació i l'èxit sostingut.

Estrès Laboral Elevat

La pressió constant i terminis ajustats minen la salut mental i física

Cansament Crònic

La fatiga persistent redueix l'eficiència i deteriora la salut general de l'empleat

Desbalance Vida-Treball

Dificultats per conciliar les responsabilitats laborals amb la vida personal

Hàbits de Vida

Impulsar pràctiques de vida sana entre els empleats per millorar el seu benestar general i rendiment laboral

UNA AVALUACIÓ HOLÍSTICA I AMABLE

Estratègia Efectiva per al Clima Organitzatiu

L'avaluació de benestar de People Performance International destaca per la seva enfocament holístic i innovador, capturant el benestar de l'empleat en totes les seves dimensions. Utilitzant tecnologia avançada i mètodes multidisciplinaris, ofereix una visió integral, ajudant les organitzacions a identificar i actuar sobre factors crítics que impacten el benestar. Abarca l'aspecte físic, emocional i psicològic, assegurant mesures per millorar la qualitat de vida laboral.

Seguint un enfocament estructurat, la teva empresa pot aplicar l'Avaluació de Benestar per crear un ambient laboral on el benestar i la productivitat es potencien mútuament.

IDENTIFICA NECESSITATS

Utilitza la nostra avaluació de benestar per descobrir necessitats comunes en l'equip humà, àrees que són compartides per un grup representatiu de persones

DESENVOLUPA PROGRAMES

Amb les dades obtingudes de la nostra avaluació pots crear programes i polítiques enfocades en promoure hàbits saludables, equilibri vida-treball i suport emocional

IMPLEMENTACIÓ I PARTICIPACIÓ

Llança iniciatives de benestar i incentiva la participació activa del personal a través de comunicació efectiva i recompenses

REVALUACIÓ I AJUST

Monitoritza els resultats, recull feedback, reavalua i ajusta les estratègies segons sigui necessari per optimitzar l'impacte

El benestar dels empleats no és només una inversió en la seva salut, és el fonament sobre el qual es construeixen empreses pròsperes i sostenibles.

Ignacio Rubio Guisasola
CEO People Performance International

UNA AVALUACIÓ ÚNICA

Descobreix i Enriquix els Pilars del Benestar a la teva Empresa

La nostra avaluació transforma la visió del benestar en el treball, oferint una solució a mida que s'adapta a les peculiaritats de cada empresa per abraçar la integralitat de la seva cultura de benestar corporatiu.

Amb tècniques de participació avançades i una anàlisi exhaustiva, aquesta eina permet descobrir insights valuosos i aplicables.

La seva versatilitat per ajustar-se a diferents enfocaments de recopilació i anàlisi de dades garanteix una comprensió profunda i matissada del benestar corporatiu, promovint intervencions efectives i duradores.

 • Estrès

  Factors d'estrès que afecten negativament la productivitat

 • Descans

  La falta de recuperació adequada redueix l'eficiència laboral

 • Activitat

  La insuficiència de moviment físic redueix el dinamisme en el treball

 • Alimentació

  Nutrició inadequada que impacta directament en l'energia laboral

 • Hàbits de Vida

  Pràctiques quotidianes que influeixen en la salut i el rendiment

UN INFORME COMPLET AL TEU SERVEI

Té un Impacte en el Benestar del teu Equip

L'informe de People Performance International ofereix una anàlisi completa de factors clau que afecten el benestar dels empleats, com l'estrès, el descans, l'exercici, la nutrició i els hàbits saludables. Permet a les organitzacions identificar fortaleses i àrees de millora, guiant la creació de polítiques de benestar efectives. Aquest mètode millora la satisfacció i el rendiment dels empleats, enforteix la cohesió i la productivitat de l'empresa, promovent una cultura laboral saludable i productiva.

POTENCIA EL BENESTAR

Beneficis de la nostra avaluació de Benestar

 • Millora del Rendiment i Productivitat
 • Reducció de l'Absentisme Laboral
 • Augment de la Satisfacció i Retenció del Personal
 • Enfortiment de la Cultura Corporativa
 • Impuls a la Innovació i Creativitat
demo-attachment-2070-Quarter_Line_Shapes
Evaluaciones feedback