OPTIMITZACIÓ PER CREAR EQUIPS EFICAÇOS

Avalua, Enforteix, Mesura Impacte i Optimitza

Estàs preparat per elevar l'eficàcia i el compromís del teu equip?

La nostra solució està dissenyada per potenciar la dinàmica dels teus equips de treball mitjançant un enfocament revolucionari en avaluacions de col·laboració i eficiència.

Deixa de banda les suposicions i submergeix-te en una anàlisi profunda que no només destaca les habilitats i fortaleses dels teus equips, sinó que també activa el seu compromís i sinergia.

Amb la nostra metodologia, transformaràs la interacció entre el teu personal per formar equips eficaços que col·laboren i assolixen objectius comuns.

Equipos eficaces
EQUIPS D'ALT RENDIMENT

Sinergia, Adaptabilitat i Excel·lència en la Consecució d'Objectius

El rendiment d'un equip es defineix per la seva capacitat per treballar en sinergia, adaptar-se als canvis i assolir objectius amb excel·lència. És una combinació de l'efectivitat col·lectiva, la cohesió de l'equip i la seva alineació amb les metes de l'organització.

Aquest rendiment és un reflex directe de la capacitat de l'equip per contribuir significativament a l'èxit de l'empresa.

L'alt rendiment d'un equip no és només qüestió d'esforç individual; és la integració òptima de competències, valors motivacionals i un clima positiu. El reforçament continu d'un equip és un procés dinàmic de desenvolupament, adaptació i millora.

Avaluacions personalitzades

Utilitzant eines com DISC, avaluacions de treball en equip i anàlisi sistèmic, identifiquem les fortaleses, àrees de millora i dinàmiques grupals

Monitoratge Continu

Basats en els resultats, dissenyem programes de desenvolupament que s'ajusten a les necessitats específiques de l'equip, enfortint les seves competències i cohesió

Entrenament Dirigit

La nostra plataforma facilita el seguiment constant del funcionament de l'equip, permetent ajustos oportuns per mantenir la dinàmica de treball eficient

Cultura de Suport

Fomentem la creació d'un ambient que valora la col·laboració, celebra els èxits i aborda els desafiaments de forma constructiva, vital per a equips d'alt rendiment

Després d’implementar l’avaluació sistèmica d’equips de People Performance International, vam descobrir una bretxa significativa entre els recursos proporcionats per la nostra empresa i les necessitats reals del nostre equip. En ajustar aquests recursos per tancar la bretxa, vam experimentar una millora notable en el rendiment de l’equip, la qual cosa va conduir a una major eficiència i satisfacció laboral.

Fabricant de calçat, Itàlia

DINÀMIQUES D'EQUIP EFICAÇOS

Entenent el Nucli de l'Èxit: Més enllà de Perfils Individuals

L'èxit d'un equip no depèn únicament de les habilitats i relacions entre els seus membres, sinó també de les dinàmiques internes de l'equip i de com l'empresa interactua amb ell.

L'avaluació sistèmica d'equips de People Performance International és clau per comprendre aquests aspectes.

En analitzar com els membres de l'equip es relacionen i col·laboren, i com l'empresa els suporta, podem identificar àrees de millora i potenciar l'eficiència de l'equip.

Aquesta avaluació permet una comprensió profunda de les dinàmiques grupals i organitzacionals, essencials per al funcionament exitós d'un equip.

No es tracta només de la suma de les parts, sinó de com aquestes parts treballen juntes i són suportades per l'organització. En abordar tant les relacions internes com la interacció amb l'estructura empresarial més àmplia, l'avaluació sistèmica ofereix una visió integral que porta a equips més cohesius, efectius i alineats amb els objectius de l'empresa.

AVALUACIONS CLAU

Procés per Optimitzar la Dinàmica d'Equip

En un entorn empresarial en constant canvi, el desenvolupament d'equips eficaços és vital.

El procés s'inicia amb una avaluació exhaustiva de l'equip, utilitzant eines com anàlisi de comportament DISC, avaluacions de competències grupals, valors motivacionals i clima organitzacional.

Aquestes avaluacions proporcionen una visió integral de les dinàmiques d'equip i les interaccions dins de l'organització. Amb aquesta informació, s'identifiquen les fortaleses de l'equip, així com les àrees que requereixen desenvolupament.

 • Avaluació Inicial

  Es poden realitzar avaluacions detallades per entendre les dinàmiques existents, identificant com cada membre contribueix a l'equip i on es poden millorar les sinergies

 • Anàlisi de Resultats

  S'interpreten les dades per identificar patrons d'interacció, col·laboració i possibles conflictes, determinant àrees clau per al desenvolupament de l'equip

 • Pla d'Acció Personalitzat

  Es desenvolupen estratègies i plans d'acció específics per a l'equip, enfocats en millorar la comunicació, col·laboració i resolució de conflictes

 • Implementació i Formació

  S'organitzen tallers i sessions de formació per enfortir les habilitats de l'equip, abordant les àrees identificades durant l'avaluació

 • Seguiment i Ajustos

  Es monitoritza el progrés de l'equip i realitzem ajustos segons sigui necessari per assegurar una millora contínua en l'eficàcia i cohesió de l'equip

MAXIMITZACIÓ DEL RENDIMENT

Avaluacions Integrals per Optimitzar Resultats d'Equips

Millorar els resultats d'un equip implica més que només observar el rendiment individual. A People Performance International, utilitzem un enfocament complet i multidimensional per entendre i optimitzar la dinàmica dels equips.

El nostre procés d'avaluació proporciona una visió detallada i pràctica de com els equips funcionen i col·laboren.

Utilitzant eines avançades com avaluacions DISC, perfils de treball en equip i anàlisi sistèmic, no només identifiquem les àrees de fortalesa i millora, sinó que també tracem un pla clar per al desenvolupament i l'eficiència de l'equip.

Avaluacions Qualitatives

Implementem avaluacions exhaustives per entendre les dinàmiques de col·laboració i comunicació de l'equip, utilitzant anàlisis com els radars de competències 360 graus i feedback de múltiples fonts.

Avaluació Sistèmica

Se centra no en els individus, sinó en les dinàmiques grupals de l'equip i les de l'empresa respecte a l'equip, proporcionant una clara perspectiva entre el que hi ha i el que es necessita perquè l'equip funcioni a ple rendiment.

Anàlisi de Comportament

Utilitzem eines com el DISC per avaluar els estils de treball i comportaments dins de l'equip, buscant alinear millor les tasques i rols amb les fortaleses i preferències col·lectives, la qual cosa condueix a una major satisfacció i rendiment.

Clima i Benestar

Mesurem com se sent l'equip en relació amb el seu entorn de treball i benestar general, ja que un ambient positiu i un bon estat d'ànim són essencials per a l'eficàcia de l'equip i la consecució de resultats òptims.

OPTIMITZACIÓ D'EQUIPS

Beneficis de les nostres avaluacions per impulsar equips

 • Identificació de fortaleses i àrees de millora dins de l'equip
 • Millora de la sinergia i comunicació entre els membres de l'equip
 • Desenvolupament personalitzat basat en les necessitats i habilitats específiques de l'equip
 • Alineació efectiva dels rols de l'equip amb les metes organitzacionals
 • Foment d'un ambient de treball col·laboratiu i productiu
demo-attachment-2070-Quarter_Line_Shapes
mujer-carpeta