AVALUACIÓ TRIANGULAR

Transformant el Potencial en Èxit

Benvingut a l'avantguarda en la identificació i desenvolupament del talent.

Creiem que cada individu posseeix un conjunt únic d'habilitats i potencialitats que, si es descobreixen i nodreixen adequadament, poden conduir a un èxit extraordinari tant per a l'individu com per a l'organització. Aquí és on la nostra innovadora Avaluació Triangular del Talent marca la diferència.

Evaluación Triangular
LA FÓRMULA TRIANGULAR

Maximitza el Talent en La Teva Organització

L'Avaluació Triangular del Talent és un enfocament revolucionari dissenyat per desxifrar, desenvolupar i maximitzar el talent dins de l'organització.

Aquesta metodologia única es basa en tres pilars fonamentals: l'ADN Conductual, el Motor d'Acció i l'Estat Present. Junts, aquests pilars proporcionen una visió integral i profunda de les capacitats, motivacions i rendiment actuals d'un individu.

En l'entorn empresarial dinàmic d'avui, comprendre i aprofitar al màxim el talent de cada membre de l'equip no és només un avantatge, sinó una necessitat. L'Avaluació Triangular ofereix:

Visió Completa del Talent

Integrant diferents dimensions del comportament i la motivació, obtenim una comprensió més completa del talent individual

Millora del Rendiment

Aliniar les capacitats i motivacions dels empleats amb els objectius de l'empresa, impulsam una millora significativa en el rendiment i la satisfacció laboral

Desenvolupament Personalitzat

Cada individu és únic. El nostre enfoc permet crear plans de desenvolupament ajustats a les necessitats i fortaleses específiques de cada persona

Cultura Organitzacional Enfortida

Fomentar el creixement individual contribueix a una cultura empresarial més dinàmica, innovadora i resilient

UN MODEL PROVAT

Els Tres Pilars de l'Avaluació Triangular

La nostra metodologia única es basa en una comprensió tridimensional del talent, que permet una avaluació i desenvolupament integral de les capacitats d'un individu. Aquests són els tres pilars fonamentals de la nostra Avaluació Triangular:

ADN Conductual con DISC

ADN Conductual amb DISC

Descobreix l'ADN Conductual Únic

Utilitzem l'avaluació DISC per desentranyar l'"ADN conductual" d'un individu. Aquesta anàlisi ens permet entendre com les preferències conductuals específiques influeixen en la manera de treballar, comunicar-se i prendre decisions.


Impacte en l'Empresa

Comprendre l'ADN Conductual de cada membre de l'equip permet a les organitzacions optimitzar la col·laboració, millorar la comunicació i augmentar l'eficiència en el lloc de treball.

Estat Present

Avaluació Actual del Rendiment

A través del Radar de Competències Feedback 360, s'avalua el rendiment actual de l'individu en competències clau, proporcionant una imatge clara de les seves fortaleses i àrees de millora.


Beneficis per al Creixement Personal i Organitzacional

Aquesta avaluació permet als empleats comprendre millor les seves competències actuals i com poden desenvolupar-se més, al mateix temps que ajuda els líders a identificar i cultivar talents ocults dins de la seva organització.

Motor d'Acció

Impulsors de la Motivació

Basant-nos en la teoria de Spranger i Allport, identifiquem els valors motivacionals que són el "motor d'acció" darrere del comportament d'un individu. Això revela què impulsa una persona a assolir excel·lència i èxit.


Aplicació en el Desenvolupament de Carrera

Entendre aquests motors permet a les organitzacions alinear millor les tasques i rols amb els motivadors intrínsecs dels seus empleats, el qual és crucial per mantenir una alta motivació i satisfacció en el treball.

Valores Motivacionales

“Creiem fermament que l’Avaluació Triangular és essencial per forjar el futur de les empreses. Aquesta eina no només revela, sinó que també nodreix i maximitza cada talent individual, transformant l’excel·lència personal en un èxit col·lectiu durador i significatiu.”

Ignacio Rubio Guisasola
CEO People Performance International

DE L'AVALUACIÓ A L'EVOLUCIÓ

Desbloquejant el Potencial: Post-Triangulació

La persona ja està triangulada, com determinem ara el seu avanç i desenvolupament?

En l'apassionant viatge del desenvolupament personal i professional, la triangulació d'un individu marca un fita crucial. No és només una avaluació, sinó una revelació profunda del potencial, la motivació i el rendiment actuals.

No obstant això, identificar aquests aspectes és només el començament. La veritable màgia ocorre quan transformem aquesta informació en un pla tangible i efectiu per a l'avanç i desenvolupament.

 • Establiment d'Objectius Clars

  Utilitzant la nostra avaluació de Perfil Objectiu DISC, ajudem als individus a identificar àrees clau del seu comportament per millorar i desenvolupar, establint objectius específics basats en el seu ADN Conductual.

 • Establiment d'Objectius Competencials

  La nostra avaluació del Radar 360º de competències permet als avaluats establir els seus objectius de rendiment, identificant així les bretxes i oportunitats de desenvolupament en el seu Estat Present, que condueix a estratègies de desenvolupament personalitzades com el coaching o mentoratge.

 • Disseny d'Estratègies de Desenvolupament Personalitzades

  Amb aquestes valuoses percepcions, es poden dissenyar estratègies de desenvolupament personalitzades, que poden incloure formació, coaching, mentoratge, entre d'altres. Aquest pla d'acció se centra en tancar les bretxes identificades i potenciar les fortaleses, assegurant un desenvolupament integral i alineat amb els objectius personals i organitzacionals.

ROI DE L'AVALUACIÓ TRIANGULAR

Reavaluar el Resultat, Ajustar i Continuar el Desenvolupament

Ja tenim la foto de l'inici, l'objectiu i el pla de desenvolupament, com avaluem l'impacte de tot això al final del camí?

Per a això, hem de reavaluar el rendiment de la persona després d'haver aplicat les estratègies de desenvolupament. Afortunadament, les nostres avaluacions del Radar de Competències compten amb una funció que permet reavaluar fins a dues vegades en el temps l'avaluació original, prenent dades comparatives de cadascuna de les avaluacions del radar que hàgim realitzat. Això ens permet mesurar l'èxit que hem tingut en el desenvolupament del talent que necessitàvem desenvolupar.

Evaluación triangular salida

INCREMENT DEL RENDIMENT

Beneficis de l'avaluació triangular per potenciar resultats

 • Optimització del rendiment de l'equip
 • Augment del ROI dels programes de desenvolupament
 • Identificació i desenvolupament de líders potencials
 • Aliniació dels objectius personals amb els objectius organitzacionals
 • Increment en la satisfacció i retenció del personal
 • Foment d'una cultura organitzacional més forta i cohesionada
demo-attachment-2070-Quarter_Line_Shapes
ejecutiva-apuntando