INCREMENTAR EL RENDIMENT

Avalua, desenvolupa, mesura el ROI i reajusta

Estàs preparat per transformar l'eficiència i la satisfacció dins de l'organització?

Desbloqueja el veritable potencial del teu equip a través de l'enfocament innovador en avaluacions de rendiment de la nostra plataforma.

És el moment d'aplicar les eines correctes per incrementar el rendiment del talent a la teva empresa.

Obliida les suposicions i endinsa't en un món d'informació accionable que no només revela les habilitats i competències dels teus empleats, sinó que també encén l'espurna de la seva motivació interna.

incrementar el desempeño
DIMENSIONS DEL RENDIMENT

Qualitat, Quantitat i Eficiència en l'Assoliment d'Objectius

El rendiment d'un empleat és una combinació multifacètica que abasta la qualitat i quantitat de treball realitzat, l'eficiència en l'execució de tasques i la capacitat d'assolir i superar objectius específics. És un reflex directe de la contribució d'un individu a l'èxit de l'empresa.

No és simplement una qüestió d'esforç; és l'aliança entre talent, compromís i resultats.

La millora contínua del rendiment és un cicle d'aprenentatge, adaptació i creixement sense fi. A People Performance International, proporcionem les eines perquè aquest procés no només sigui mesurable, sinó també inspirador i transformador.

Avaluacions personalitzades

A través d'anàlisi DISC i avaluacions de competències identifiquem les fortaleses i àrees de millora individuals

Monitoratge Continu

La nostra plataforma permet un seguiment en temps real del progrés, mantenint els empleats en el camí de la millora

Entrenament Dirigit

Basat en els resultats, pots desenvolupar plans de desenvolupament ajustats a les necessitats específiques de cada empleat

Cultura de Suport

Ajudem a construir un entorn que celebra l'èxit i aborda els reptes de manera constructiva

TechForward és una empresa que enfrontava altes taxes de rotació i baixa moral. Van implementar avaluacions de competències suaus i DISC pels seus equips. En fer-ho, van redissenyar les estratègies de gestió i comunicació, la qual cosa va portar a un augment del 25% en la productivitat i una disminució del 40% en la rotació de personal en un any

ROI DEL RENDIMENT

Les Avaluacions Ajuden a Mesurar el ROI del Rendiment

Les avaluacions fan quantificable el rendiment. Les dades obtingudes permeten a l'empresa mesurar canvis i millores en termes de productivitat, eficiència i retenció d'empleats.

Aquestes mètriques es tradueixen directament en costos operatius, qualitat de servei/producte i satisfacció del client, elements claus per calcular el retorn d'inversió (ROI).

AVALUACIONS CLAU

Procés per Millorar el Rendiment Utilitzant Avaluacions

En l'entorn empresarial actual, on la competència és feroç, l'excel·lència en el rendiment dels empleats és essencial.

Després d'una avaluació inicial, es poden analitzar les dades per identificar necessitats i oportunitats úniques, i després formular un pla d'acció personalitzat. Aquest enfocament dinàmic pot incloure tallers participatius i coaching, enfocats a fomentar un entorn de millora constant. El seguiment és tan important com la intervenció inicial, assegurant que cada avanç contribueixi de manera significativa a l'èxit a llarg termini de l'organització.

 • Avaluació Inicial

  Utilitzant avaluacions DISC, radar de competències, de valors motivacionals i de clima organitzacional s'obté un panorama complet

 • Anàlisi de Resultats

  Interpretació de les dades per entendre les necessitats i oportunitats

 • Pla d'Acció Personalitzat

  Desenvolupament d'estratègies i plans de millora individuals i grupals

 • Implementació i Formació

  Posada en marxa de tallers, sessions de coaching i altres activitats de desenvolupament

 • Seguiment i Ajustos

  Monitorització del progrés i realització d'ajustos per assegurar la millora contínua

MEDICIÓ DEL RENDIMENT

Avaluació Integral per Impulsar el Rendiment

La mesura del rendiment dels empleats va més enllà dels indicadors tradicionals d'èxit. A People Performance International, emprem un enfocament holístic i multifacètic per avaluar el rendiment.

Cadascuna d'aquestes avaluacions s'integra per proporcionar una comprensió profunda i accionable del rendiment individual i col·lectiu.

Combinant aquestes eines de mesura, People Performance International no només revela on es troba el rendiment en el present, sinó que també proporciona la direcció estratègica per al desenvolupament futur.

Avaluacions Qualitatives

Complementa les dades quantitatives amb avaluacions qualitatives, com els radars de competències de 360 graus, que consideren el feedback de companys, supervisors, etc. Això ajuda a entendre millor les habilitats interpersonals, l'adaptabilitat i el lideratge.

Avaluacions de Desenvolupament

Es centren en el creixement individual i el desenvolupament de competències al llarg del temps. Això es realitza mitjançant el seguiment de la participació en programes de capacitació, iniciatives de desenvolupament personal i l'aplicació de noves habilitats.

Anàlisi de Comportament

Utilitzant eines com el DISC, avaluem els estils de treball i comportament. Això ajuda a alinear millor les tasques i rols amb les preferències i fortaleses individuals, la qual cosa resulta en una major satisfacció i eficiència.

Clima i Benestar

Es mesura com es senten els empleats en relació amb el seu entorn de treball i el seu propi benestar. Un ambient de treball positiu i el benestar dels empleats són indicadors crítics de la capacitat d'una organització per mantenir un alt rendiment a llarg termini.

INCREMENT DEL RENDIMENT

Beneficis de les nostres avaluacions per l'increment del rendiment

 • Identificar Talents Ocults
 • Fortalecer les Competències
 • Fomentar la Motivació
 • Crear un Ambient Positiu
 • Promoure el Benestar
demo-attachment-2070-Quarter_Line_Shapes
ejecutiva-apuntando