AVALUACIÓ SISTÈMICA D'EQUIPS

Maximitzant l'Èxit de l'Equip a través de l'Evaluació Sistèmica d'Equips

Entendre les dinàmiques d'equip en l'actual entorn empresarial és vital. L'avaluació sistèmica es presenta com una eina clau, habilitant a les organitzacions a superar l'anàlisi de rendiment individual per abordar les interaccions i estructures que dicten l'èxit grupal.

Aquesta aproximació abasta comunicació, lideratge i proactivitat, proporcionant una visió completa de com cada aspecte impulsa l'assoliment de metes.

Emprant l'avaluació sistèmica, les empreses detecten oportunitats de millora, potencien la unitat i rendiment dels equips, i garanteixen que estiguin en consonància amb els objectius i estratègies empresarials.

ENTENENT ELS EQUIPS

Per què anar més enllà d'avaluacions individuals?

L'Avaluació Sistèmica d'Equips és un procés detallat que va més enllà del rendiment individual, enfocant-se en les interaccions, estructures i processos que constitueixen l'essència d'un equip. Se centra en com els components de l'equip es combinen i interactuen per assolir els objectius comuns.

Aquest enfocament integral permet identificar les dinàmiques que potencien o limiten l'efectivitat de l'equip. En abordar des de la comunicació i el lideratge fins a la cohesió i alineació amb els objectius de l'organització, l'avaluació ofereix insights crucials per al fortaleïment i desenvolupament de l'equip.

Comunicació Interna

Essencial per a l'alineació i resolució de conflictes. La falta de claredat debilita la cohesió

Recursos i Suport Extern

La disponibilitat de recursos impacta la capacitat per assolir objectius. L'escassetat limita el rendiment

Lideratge i Direcció

Defineix la moral i motivació. Un lideratge feble dispersa l'enfocament i redueix l'eficàcia

Cultura Organitzativa

Influeix en les normes i valors de l'equip. Una cultura positiva fomenta la innovació i col·laboració

UNA AVALUACIÓ ÚNICA AL MERCAT

Avaluació Sistèmica d'Equips Innovadora

L'Avaluació Sistèmica d'Equips, amb el seu enfocament holístic, ofereix insights sobre dinàmiques d'equip, combinant anàlisi d'interaccions, estructures i factors externs. Aquesta eina identifica àrees de millora i augmenta l'eficàcia de l'equip, desentranyant elements clau per a l'èxit. La seva visió integrada transforma equips en unitats cohesives i eficients.

En seguir aquests tres passos claus, els equips poden utilitzar l'Avaluació Sistèmica per fomentar el desenvolupament i la millora contínua, assegurant la seva efectivitat i èxit a llarg termini.

DIAGNÒSTIC INTEGRAL

Comença amb un diagnòstic detallat per identificar tant les fortaleses com àrees de millora, enfocant-se en comunicació, lideratge i cultura organitzativa. Aquest pas estableix la base per a la planificació estratègica.

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

Desenvolupa un pla basat en els resultats de l'avaluació, establint objectius clars i estratègies per millorar la dinàmica d'equip i el lideratge, alineant accions amb la cultura desitjada.

IMPLEMENTACIÓ I MONITORIZACIÓ

Implementa el pla i monitoritza el progrés amb revisions regulars, ajustant estratègies segons sigui necessari. Aquest cicle de feedback promou l'aprenentatge continu i l'adaptabilitat de l'equip.

L’Avaluació Sistèmica d’Equips de People Performance International va transformar la nostra comunicació interna. Abans estàvem desalineats, però amb la seva anàlisi i estratègies, hem millorat significativament la nostra col·laboració, augmentant la productivitat i el benestar de tot l’equip.

Patricia González
Gerent de RRHH

UN DIAGNÒSTIC COMPLET

Una Visió Sistèmica de les Barreres que dificulten l'efectivitat de l'equip

La nostra avaluació sistèmica desvela les dinàmiques ocultes que afecten l'efectivitat de l'equip, explorant aspectes crítics que incideixen en la sinergia i eficiència. Ofereix insights per millorar col·laboració, lideratge i adaptabilitat, mantenint el focus en el benestar i la motivació grupal.

La nostra avaluació sistèmica d'equips et permet triar només aquelles àrees o elements que vols avaluar, convertint-la en una eina ajustada a les teves necessitats.

 • Interacció

  Comunicació, Companyonia, Conflictes, Actitud

 • Estructura

  Rols, lideratge, responsabilitat i coordinació

 • Funcionament

  Proactivitat, presa de decisions, ritme de treball i enfocament

 • Identitat

  Visió i missió, valors, posició en l'organització i unitat o integració

 • Integració corporativa

  Recursos, comunicació, suport i contribució

 • Rendiment

  Objectius, planificació, feedback i resultats

 • Condicions laborals

  Remuneració, valoració, riscos laborals i horari i vacances

 • Condicions socio-laborals

  Conciliació, igualtat de gènere, responsabilitat social i resultats

UN INFORME COMPLET AL TEU SERVEI

Treu el Màxim Partit a l'Avaluació Sistèmica d'Equips

L'informe d'Avaluació Sistèmica d'Equips de People Performance International ofereix una anàlisi profunda de diversos aspectes crítics que impacten el funcionament d'un equip. Amb aquest diagnòstic podràs crear prendre les decisions correctes per implementar solucions que trenquin qualsevol barrera a l'efectivitat.

POTENCIA ELS EQUIPS

Beneficis de la nostra avaluació Sistèmica d'Equips

 • Millora l'efectivitat de l'equip
 • Optimització del Lideratge
 • Foment de la Proactivitat
 • Promoció de la Unitat
 • Increment de la Retenció i Satisfacció del Personal
demo-attachment-2070-Quarter_Line_Shapes
Evaluaciones feedback