AVALUACIÓ VITAL PERSONAL (RODA DE LA VIDA)

Despertar Integral: Troba l'Equilibri a la Teva Vida

En un món ple d'exigències, fàcilment perdem de vista l'essencial, oblidant les nostres veritables prioritats.

És temps de redescobrir-nos i trobar l'equilibri entre les nostres obligacions i desitjos, prenent el control del nostre destí amb claredat i propòsit.

La nostra vida emocional, física i espiritual requereix atenció i cura.

Reconèixer el desequilibri és el primer pas cap a un canvi significatiu. Inicia el teu camí cap a la renovació personal, il·luminat per l'autoconsciència i el poder d'actuar conscientment.

FONAMENTS CIENTÍFICS

Ciència del Benestar: Entenent les Bases

La psicologia i la neurociència modernes demostren que un equilibri essencial promou el benestar.

En avaluar àrees clau, podem detectar desequilibris i promoure millores significatives, essencials per crear un pla de vida alineat amb els nostres desitjos fonamentals.

L'autoavaluació regular, recolzada per la ciència, ens permet fer canvis basats en l'evidència. S'ha demostrat que avaluar conscientment les nostres vides millora la felicitat, la satisfacció i l'èxit, ajustant accions i enfocaments en àrees essencials.

Autoconeixement

La base per al creixement personal

Objectius Clars

Guien les nostres accions cap a l'èxit

Equilibri

Equilibri entre treball i plaer, essencial per a la salut

Millora Contínua

Petits passos creen grans canvis

UNA AVALUACIÓ PER AL CANVI

Estratègia de Renovació Personal

Implementar canvis significatius a la teva vida requereix més que només desig; necessita un pla concret. L'avaluació Vital Personal és el teu mapa cap al canvi, oferint claredat i direcció. En comprendre les teves fortaleses i àrees de millora, pots traçar un camí personalitzat cap a la plenitud i la satisfacció.

4 Passos Claus per Canviar la Teva Vida:

AUTOCONEIXEMENT

Identifica els teus patrons de conducta, valors i pors. El DISC és una eina fantàstica per a això

AVALUACIÓ

Avalua les vuit àrees clau amb Vital Personal i el teu estat desitjat per trobar bretxes de desenvolupament

OBJECTIUS

Estableix objectius específics, defineix un pla d'acció per a allò que vols millorar

ACCIÓ

Implementa canvis pas a pas. Petites accions, grans transformacions. Pots treballar amb un coach.

Com a coach professional, l’avaluació Vital Personal (Roda de la Vida) ha transformat els meus clients, proporcionant claredat i equilibri. Han millorat el seu benestar emocional, trobat equilibri entre vida i treball, i assolit una major satisfacció i felicitat en les seves vides.

Giulia Rossi
Coach Certificada

VISIÓ INTEGRAL DE LA VIDA

Un Enfocament Holístic cap a l'Equilibri de Vida

La nostra avaluació Vital Personal no és només un test; és una finestra cap a una comprensió profunda del teu ser. En abastar vuit aspectes fonamentals de la vida, oferim una perspectiva completa que permet identificar desequilibris i potenciar fortaleses. Aquesta metodologia ens distingeix, assegurant que no es deixi cap pedra sense moure en el teu camí cap a l'autorealització.

Els vuit punts avaluats són essencials per a una vida plena i equilibrada. Cada dimensió és crucial per al teu desenvolupament i felicitat.

 • Salut

  Físic; Hàbits de Salut; Hàbits Alimentaris; Mental; Activitat

 • Dinero

  Ingressos; Despeses; Inversions; Deutes; Estalvi

 • Amor

  Relacions; Comunicació; Sentiments; Sexualitat; Confiança

 • Família

  Relacions familiars properes; Relacions familiars llunyanes; Amics i amistats; Sociabilitat; Cercle personal

 • Oci

  Temps lliure; Gaudi; Activitat; Interacció; Varietat

 • Personal

  Confiança; Autoestima; Equilibri; Desenvolupament; Contribució

 • Treball

  Posició; Funcions; Remuneració; Relacions laborals; Reconeixement

 • Entorn

  Llar; Ubicació; Cura; Accessoris; Veïns

UN INFORME COMPLET AL TEU SERVEI

Una Avaluació per a la Millora de la Vida

L'informe d'Avaluació Vital Personal (Roda de la Vida) de People Performance International ofereix una comprensió profunda dels elements clau que conformen el teu benestar emocional i l'entorn vital.

Mitjançant aquesta anàlisi exhaustiva, pots descobrir amb precisió els teus punts forts i aquells aspectes de la teva vida que necessiten enriquiment, obrint camí a decisions personals conscients. Aquest estudi minuciós és fonamental per realitzar ajustos efectius que potenciïn la teva satisfacció personal, el teu creixement individual i, finalment, la teva qualitat de vida, superant barreres que limiten la teva plenitud.

vital personal

POTENCIA UNA VIDA EQUILIBRADA

Beneficis de la nostra avaluació Vital Personal

 • Reducció de l'estrès i l'ansietat
 • Solució de conflictes interns
 • Superació de bloquejos emocionals
 • Millora de les relacions interpersonals
 • Augment de la satisfacció i felicitat general
demo-attachment-2070-Quarter_Line_Shapes
mujer-transparente2