PER A UNA SUCCESSIÓ EXITOSA

Desenvolupament, Formació, Empoderament, Continuïtat Organitzacional

Estàs preparat per elevar el potencial de lideratge a la teva organització?

El nostre sistema innovador està enfocat a desenvolupar la pròxima generació de líders mitjançant mètodes avançats que inclouen anàlisi de comportament i lideratge.

La nostra estratègia va més enllà de les tècniques convencionals, proporcionant una profunda comprensió de les capacitats de lideratge i motivant als empleats a assolir el seu màxim potencial.

Amb les nostres eines, transformem talents prometedors en líders visionaris, assegurant la successió exitosa que garanteix un futur sòlid i estable per a la teva empresa.

sucesión exitosa

PLANS ESTRATÈGICS PER A LA SUCCESSIÓ EXITOSA

Com garantir una transició de lideratge eficaç?

Per a un pla de successió exitós, és clau comprendre les habilitats i rols essencials dins de l'organització. Un líder eficaç en una àrea pot no ser-ho en una altra. El nostre enfocament és analític i específic.
 • 1

Anàlisi Conductual

Utilitzem mètodes d'anàlisi per identificar el perfil conductual i competències clau que defineixen l'èxit en diferents rols de lideratge

 • 2

Preparació I Formació

Basant-se en l'anàlisi, dissenya plans de desenvolupament personalitzats per preparar als successors potencials en les àrees crítiques

 • 3

Avaluació Contínua

Mitjançant avaluacions periòdiques, monitoritza el progrés dels candidats en el seu camí cap a rols de lideratge, assegurant la seva preparació òptima

En una destacada cadena de menjar ràpid, les avaluacions de perfil conductual i estil de lideratge van jugar un paper crucial en una transició de lideratge eficaç. Al identificar i capacitar a empleats amb perfils i habilitats de lideratge adequats per al tipus de posició a cobrir, l’empresa va assegurar una successió sense problemes, mantenint l’excel·lència operativa i la satisfacció del client.

IMPULS DE LA SUCCESSIÓ

Descobreix el Motor de l'Èxit: Alinia la Motivació amb el Lideratge

Entendre el valor motivacional del personal és fonamental per als plans de successió exitosos.

Al reconèixer el que impulsa a cada empleat, els líders poden assignar rols i responsabilitats que no només s'alignin amb les habilitats, sinó també amb el que veritablement motiva a cada individu.

Aquest enfocament assegura un compromís major i una adaptació més fluida en els rols de lideratge.

Conèixer els valors motivacionals permet personalitzar el desenvolupament del talent, crucial per preparar successors eficaços. Enfocant-se en el que genuïnament impulsa als empleats, la formació i el mentoring esdevenen més significatius i efectius.

El resultat són líders més motivats i preparats per afrontar els nous reptes, assegurant una successió exitosa i harmoniosa en la transició de lideratge.

AVALUACIONS CLAU

Procés per Assegurar una Transició Exitosa

Procés per Assegurar una Transició Exitosa En el dinàmic món empresarial, la planificació efectiva per a la successió de lideratge és crucial.

El procés comença amb una avaluació exhaustiva, utilitzant eines avançades com l'anàlisi DISC, avaluacions de competències, valors motivacionals i anàlisi del clima organitzacional.

Aquestes avaluacions proporcionen una comprensió integral de les capacitats de lideratge i potencial de successió dins de l'organització. A partir d'aquí, s'analitzen les dades per identificar candidats ideals i possibles àrees de desenvolupament.

 • Avaluació Inicial

  Mitjançant avaluacions detallades, s'identifiquen líders potencials i les seves fortaleses úniques, preparant-los per a rols futurs

 • Anàlisi de Resultats

  S'interpreten les dades per determinar les aptituds de lideratge i les necessitats de desenvolupament específiques

 • Pla d'Acció Personalitzat

  Es creen estratègies i plans de desenvolupament individualitzats per als candidats a la successió, enfocant-nos en l'encaix amb les necessitats del lloc

 • Implementació i Formació

  Es poden realitzar tallers de lideratge, sessions de coaching i altres activitats per equipar als futurs líders amb les habilitats necessàries per als seus nous rols

 • Seguiment i Ajustos

  Es monitoritza el progrés dels candidats i es realitzen els ajustos en el pla de successió per assegurar un desenvolupament continu i una transició de lideratge efectiva

DESCOBREIX EL POTENCIAL DE SUCCESSIÓ DE LIDERATGE

Avaluació Integral per Garantir una Successió Exitosa

La planificació de la successió en una organització és un procés que transcendeix la simple identificació de candidats potencials.

A People Performance International, adoptem un enfocament integral i multidimensional per assegurar que el procés de successió sigui efectiu i ajustat a les necessitats de l'empresa.

Cada etapa de les nostres avaluacions aporta una visió clara i pràctica per a la identificació i preparació de líders futurs. Mitjançant l'ús d'aquestes eines avançades,

People Performance International no només identifica als candidats ideals per a la successió, sinó que també traça un camí clar per al seu desenvolupament i preparació per a rols de lideratge.

Avaluacions Qualitatives

Utilitzem avaluacions completes, incloent radars de competències 360 graus, per entendre les habilitats de lideratge, comunicació i adaptabilitat dels potencials líders, considerant el feedback de múltiples fonts.

Avaluacions de Desenvolupament

Ens enfocem en el creixement i desenvolupament continu dels candidats a la successió, utilitzant seguiments de la seva participació en programes de capacitació i desenvolupament personal, assegurant que adquireixin les competències necessàries per assumir rols de lideratge.

Anàlisi de Comportament

Apliquem eines com el DISC per avaluar els estils de treball i comportament, garantint que les tasques i rols de lideratge s'alignin amb les fortaleses i preferències dels candidats, resultant en líders més satisfets i efectius.

Clima i Benestar

Mesurem la percepció dels empleats sobre el seu entorn de treball i benestar, factors crítics per determinar l'efectivitat dels futurs líders en mantenir un ambient de treball positiu i un alt rendiment organitzacional a llarg termini.

DESCOBRINT LÍDERS

Beneficis de les nostres avaluacions per a plans de successió

 • Identificació precisa de candidats potencials per a rols de lideratge
 • Avaluació integral de habilitats de lideratge i competències
 • Personalització de plans de desenvolupament per a futurs líders
 • Millora en l'aliança de rols i habilitats individuals
 • Foment d'un clima organitzacional positiu i preparació per al canvi
demo-attachment-2070-Quarter_Line_Shapes
Evaluaciones feedback