AVALUACIÓ DISC PERSONAL

Impulsant el Creixement Personal i Familiar amb DISC

El model DISC il·lumina la nostra psique, aprofundint en motivacions i comportaments. La seva aplicació en l'àmbit personal i familiar millora la comunicació i les relacions, creant suport i comprensió. Entendre les diferències, minimitza els conflictes i estimula el creixement.

DISC revela i realça les fortaleses, abordant millores de manera constructiva.

En família, harmonitza les relacions i la cohesió grupal. Personalment, ofereix eines per a èxits i benestar emocional, encaminant-nos cap a una existència satisfactòria.

QUÈ ÉS DISC?

Entenent-nos a Nosaltres Mateixos: Una Mirada a través del DISC

El mètode DISC, enfocat en l'àmbit personal i familiar, es converteix en una brúixola per navegar les complexitats de les nostres relacions més properes.

Aquest enfocament classifica els comportaments en quatre categories fonamentals: Decisió, Interacció, Serenitat i Compliment.

Al aplicar-lo a casa, obtenim una perspectiva valuosa sobre com cada membre de la família s'enfronta a diferents situacions, essencial per enfortir els llaços afectius i fomentar un ambient d'enteniment i suport mutu.

Amb una trajectòria que s'estén a gairebé un segle, el DISC destaca per la seva capacitat per desentranyar els misteris de les nostres interaccions diàries de manera senzilla i efectiva.

DECISIÓ

Persones amb D alta són proactives davant els reptes familiars, mostrant assertivitat i lideratge. Es centren en superar obstacles, prenen decisions ràpides i destaquen en resoldre conflictes. Prefereixen dinàmiques familiars on el control i la consecució d'objectius són clau.

SERENITAT

Persones amb S alta valoren l'harmonia i l'estabilitat a la llar. Són fiables, col·laboratius i busquen crear un ambient familiar segur i previsible. Destaquen en mantenir la pau, oferint suport constant i demostrant paciència.

INTERACCIÓ

Aquells amb una I alta sobresurten per la seva extroversió, capacitat de diàleg i habilitat per influir positivament en els seus éssers estimats. Brillen en reunions familiars i utilitzen el seu carisma per unir i motivar la família.

COMPLIMENT

Persones amb C alta es distingeixen per la seva meticulositat i atenció al detall en la planificació familiar. Són organitzats i analítics, destacant en situacions que requereixen precisió i el seguiment de regles i rutines familiars establertes.

L'AVALUACIÓ DISC PERSONAL ÉS PROFUNDA I TRANSFORMADORA

Enfocament Personalitzat per al Benestar Emocional i Relacional

L'avaluació DISC personal de People Performance International destaca per la seva metodologia integral i adaptada. Enfocada en desvetllar la dinàmica intrapersonal i interpersonal amb claredat. Utilitza tecnologia d'avantguarda i mètodes avaluatius avançats, proporciona una anàlisi que facilita el reconeixement de fortaleses i àrees de millora, impulsant canvis significatius en el personal.

El seu enfocament, que inclou patrons de comportament i intel·ligència emocional, assegura el desenvolupament d'estratègies pertinents i eficaces per fomentar el benestar emocional i enriquir relacions personals i familiars.

evaluación disc personal

POTENCIAR TALENTS

Aquesta avaluació t'ajudarà a identificar, entendre i desenvolupar els teus talents i habilitats úniques, obrint camins per a la seva aplicació efectiva en diverses situacions de vida

usuarios consultores

FORTALECER RELACIONS

Millora significativament com et relates amb les persones al teu voltant, facilitant comunicacions més efectives i construint connexions més profundes i significatives

ACONSEGUIR OBJECTIUS

Comprèn millor quines accions i decisions prendre per assolir les teves metes personals, proporcionant-te una guia clara cap a la realització dels teus objectius i somnis

HARMONIA FAMILIAR

Aconsegueix un entorn familiar més integrat i harmònic, entenent i respectant les diferències individuals, la qual cosa promou una llar plena de comprensió i suport mutu

Descobrir el meu perfil DISC ‘C’ va ser un punt d’inflexió. Vaig aprendre a comunicar-me millor amb el meu entorn, respectant les diferències. Això va millorar les meves relacions i em va permetre enfocar les meves energies en metes alineades amb les meves fortaleses, transformant la meva vida.

Michael Müller

UNA AVALUACIÓ TRANSFORMADORA

Explora i Enriquix els Aspectes Fonamentals de la teva Vida

La nostra avaluació DISC personal redefineix la manera en què comprens el teu món interior. Ofereix un enfocament personalitzat sense igual, adaptant-se perfectament a les teves necessitats individuals per capturar l'essència del teu ser.

Amb opcions innovadores de reflexió i autoanàlisi, aquesta eina facilita l'obtenció de percepcions profundes i significatives sobre tu mateix.

La seva capacitat per adaptar-se a diverses tècniques d'introspecció i autoexploració assegura una comprensió detallada i matissada de la teva vida personal. Promou un creixement i desenvolupament personal rellevants i duradors.

 • Potenciadors i barreres

  Trobaràs aquelles coses del teu perfil que potencien o limitin les teves capacitats d'assolir objectius

 • Guiar-te o entrenar-te

  No és possible entrenar a tothom de la mateixa manera, t'ajudarà a ser guiat o entrenat segons el teu estil únic

 • Motivació personal

  Et mostrarem com crear una atmosfera de motivació, sigui des de eines, actituds, hàbits o elements per això

 • Vida activa

  Determina com des del nostre perfil DISC ens enfrontem a les activitats de la vida com activitat física, dieta, etc.

UN INFORME COMPLET AL TEU SERVEI

Treu el Màxim Partit a l'Avaluació DISC Personal

L'informe d'Autoavaluació Personal de People Performance International ofereix una comprensió profunda dels elements clau que conformen el teu benestar emocional i el teu entorn vital.

Mitjançant aquest anàlisi exhaustiu, pots descobrir amb precisió els teus punts forts i aquells aspectes de la teva vida que necessiten enriquiment, obrint camí a decisions personals conscients. Aquest estudi minuciós és fonamental per realitzar ajustos efectius que potenciïn la teva satisfacció personal, el teu creixement individual i, finalment, la teva qualitat de vida, superant barreres que limitin la teva plenitud.

evaluación disc personal

POTENCIA LA TEVA VIDA I RELACIONS

Beneficis de la nostra avaluació DISC Personal

 • Autoconeixement Millorat
 • Comunicació Efectiva
 • Gestió de Conflictes
 • Desenvolupament de Relacions
 • Crecimiento Personal i Professional
demo-attachment-2070-Quarter_Line_Shapes
mujer-disc-personal-people performance