DIRECCIÓ EFECTIVA

Lideratge Transformador: El Desafiament de Liderar amb Efectivitat

Els teus líders són tan efectius com podrien ser? Saben com motivar i desenvolupar als seus col·laboradors utilitzant la psicologia i el llenguatge conductual?

Enfrontar els desafiaments d'un mercat en constant canvi exigeix liderar amb efectivitat.

Sense un lideratge dinàmic, el teu equip podria quedar-se enrere. El veritable repte és liderar amb coneixement i adaptabilitat.

Les nostres avaluacions ofereixen la perspicàcia necessària per liderar amb confiança i construir un equip campió.

Dirigir con efectividad
LA CLAU DE LA DIRECCIÓ EFECTIVA

Descodificant el Lideratge: La Ciència darrere de l'Èxit

El lideratge va més enllà de donar ordres. És l'art de mobilitzar les persones cap a una visió compartida, adaptant l'estratègia al seu perfil conductual.

Les nostres avaluacions revelen com cada estil únic pot influir i motivar eficaçment l'equip.

Connectar genuïnament amb un equip comença per entendre el comportament propi. La relació entre el lideratge i el perfil conductual és clau, permet liderar amb empatia i precisió estratègica, impulsant un rendiment òptim en cada membre.

Comunicació Efectiva

Un líder sap que el cor del lideratge és la comunicació. La comprensió del perfil DISC li permet ajustar el seu missatge per ressonar amb cada col·laborador.

Desenvolupament de Talent

Entendre les competències toves permet als líders identificar i cultivar el potencial dels seus equips, creant camins personalitzats per al creixement i l'aprenentatge.

Preses de Decisions

Les decisions informades pels Valors Motivacionals i els perfils DISC fomenten un enfocament de lideratge que aprofita les fortaleses individuals i col·lectives.

Gestió del Canvi

L'avaluació sistemàtica dels equips i el clima laboral donen al líder una perspectiva de com la dinàmica conductual afecta l'adaptació al canvi, permetent guiar amb agilitat.

El nostre client, una cadena de menjar ràpid, no aconseguia un resultat uniforme dels seus directors. Al utilitzar les nostres avaluacions DISC, es va descobrir una notable diferència en la manera de ser dels treballadors (i clients) – cada regió tenia algunes característiques úniques, el que requeria estils de lideratge diferents! Es van crear perfils objectiu i es van reassignar els directors dels diversos nivells en funció de l’estil conductual de lideratge més adequat a cada regió, la qual cosa va millorar substancialment l’efectivitat de la direcció i la retenció dels empleats.

MILLORAR EL LIDERATGE

Un bon director no neix, es fa!

La creença que els líders neixen i no es fan és un mite. La realitat és que el lideratge es cultiva amb introspecció i pràctica conscient. La comprensió profunda d'un mateix, especialment del propi estil conductual, és la pedra angular per forjar un líder efectiu.

Cada gran líder va començar amb el desig de créixer i el compromís d'entendre la seva influència i comportament.

Eines com les avaluacions DISC són essencials, proporcionant el mirall necessari per reflectir i perfeccionar les habilitats que defineixen un lideratge veritablement impactant.

AVALUACIONS CLAU

Procés per Millorar el Lideratge i Aconseguir Liderar amb Efectivitat a través de les Avaluacions

Millorar el lideratge comença amb l'autoconeixement. Les avaluacions DISC ofereixen als líders una imatge clara dels seus estils conductuals, permetent-los ajustar el seu enfocament per maximitzar l'eficàcia en la direcció dels seus equips.

Aprofundint en Valors Motivacionals i competències toves, els líders poden alinear les seves estratègies amb les aspiracions del seu equip, millorant la cohesió i el rendiment.

L'avaluació del clima laboral i la dinàmica d'equip tanca el cicle, afinant contínuament la pràctica del lideratge.

 • Avaluació Inicial

  Utilitzant avaluacions DISC la persona entén el seu propi perfil conductual i estil de lideratge, així com el del seu equip

 • Anàlisi de Resultats

  La persona pot comparar el seu estil de lideratge amb els estils conductuals del seu equip i veure les bretxes

 • Capacitació

  Es pot entrenar als directors i líders en el llenguatge conductual perquè adaptin el seu estil de lideratge al que cada company necessita

 • Pla d'Acció

  Es planifiquen estratègies de comunicació d'acord amb el llenguatge conductual dels diferents perfils dels empleats per una direcció més efectiva

 • Seguiment i Ajustos

  Monitorització del progrés i realització d'ajustos per assegurar la millora contínua

DESENVOLUPAMENT DEL LIDERATGE

Avaluació integral per desenvolupar lideratge i dirigir amb efectivitat

El desenvolupament d'un lideratge efectiu requereix una visió integral del potencial humà. A People Performance International adoptem un enfocament holístic, examinant múltiples facetes per cultivar líders destacats.

Al integrar diverses avaluacions, proporcionem als líders una perspectiva completa, no només del seu rendiment actual, sinó també de les rutes de creixement i millora.

People Performance International és el teu aliat estratègic per forjar un lideratge que inspiri i transformi.

Avaluacions Qualitatives

Complementa les dades quantitatives amb avaluacions qualitatives, com els radars de competències de 360 graus, que consideren el feedback de companys, supervisors, etc. Això ajuda a entendre millor les bretxes d'oportunitat per al desenvolupament.

Avaluacions Funcionals

Per entendre com liderar millor, també és molt important entendre les dinàmiques funcionals del propi equip, el que fem amb l'avaluació sistèmica d'equips que ajuda a enfocar la direcció i lideratge en les àrees necessàries.

Anàlisi Conductual

Utilitzant eines com el DISC, avaluem els estils de comportament i lideratge. Això ajuda a les preferències i fortaleses del líder, però també aquelles que requereixen reforç i desenvolupament, el que resulta en un lideratge més efectiu.

Clima i Benestar

Un líder ha de conèixer com se senten els empleats en relació amb el seu entorn de treball i el seu propi benestar. Un ambient de treball positiu i el benestar dels empleats són terreny fèrtil perquè el líder obtingui el millor del seu equip.

MILLORA DEL LIDERATGE

Beneficis de les nostres avaluacions per millorar el lideratge efectiu

 • Autoconeixement transformador
 • Millorar habilitats de lideratge
 • Motivar amb més eficàcia als col·laboradors
 • Aconseguir equips més productius
 • Reduir l'absentisme i la rotació no desitjada
demo-attachment-2070-Quarter_Line_Shapes
usuarios distribuidores